Brukervilkår Vossabike

Disse vilkårene for Vossabike utgjør en avtale mellom Voss Parkering AS og deg.

 1. Opprette kundeforhold og kjøp
  • Du registrerer deg som bruker av Vossabikes tjenester.
  • Du kan ikke dele brukerprofilen din med andre.
  • Du må være over 18 år.
  • Priser for bruk av tjenesten finnes her.

 

 1. Bruk av sykkelen
  • Du kan leie for så lang periode du vil.
  • Ditt ansvar. Du er ansvarlig for sykkelen fra du henter den i et stativ til du har levert den tilbake i et stativ. Du må ikke overlate sykkelen til andre. Du er ansvarlig dersom du påfører deg selv eller andre skade ved bruk av sykkelen.
  • Du må sykle hensynsfullt og overholde trafikkreglene.
  • Defekt eller skadet Syklene blir satt ut i god stand og fortløpende kontrollert og reparert. Det kan likevel skje at du finner en defekt sykkel i stativet. Du er derfor selv ansvarlig for å sjekke at sykkelen er i forsvarlig stand før den tas i bruk. Bremser må sjekkes umiddelbart etter at tas ut av stativet.
  • Melding om defekt eller skadet sykkel. Du må umiddelbart melde fra via appen hvis du oppdager større skader eller feil på sykkelen. Dersom du har meldt fra om defekt sykkel, og satt den tilbake i stativet innen 5 minutter fra du har tatt den ut, vil du få refundert leien.
  • Låsing av sykkel. Går du fra sykkelen i leieperioden, f.eks. hvis du skal i butikken eller besøke en turistattraksjon, må du sørge for at den er forsvarlig låst med integrert låsefunksjon.
  • Mistet sykkel. Du må melde fra umibbelbart i appen dersom sykkelen blir borte. Hvis sykkelen ikke er riktig låst når du setter den fra deg er du erstatningspliktig dersom sykkelen blir borte.

 

 1. Avslutte turen
  • Avslutning av leieperioden. Etter endt leieperiode må du returnere sykkelen til ett av Vossabikes stativer. Leieperioden avsluttes når sykkelen er satt i stativet på korrekt måte. Du får bekreftelse i appen om at sykkelen er levert og leieperioden avsluttet.
  • Problemer med avslutning. Hvis du har problemer med å avlutte leien på den måten som nevnt over, må du umiddelbart gi beskjed til Vossabike via appen.
  • Bekreftelse av leieforholdet. Hvis du ikke har avsluttet leieforholdet på korrekt måte innen 12 timer fra leieperioden starter kan Vossabike når som helst kontakte deg for å sjekke om du fortsatt ønsker videre leie.
  • Vossabikes avslutning av leieforholdet. Vossabike kan når som helst avslutte leieperioden, dersom vi har har grunn til å anta at du ikke lenger ønsker å leie tross at leieforholdet ikke er avsluttet på korrekt måte, eller vi har rimelig grunn til å tro at du ikke tar tilstrekkelig vare på sykkelen. Vossabike kan i slike tilfeller  ilegge deg et gebyr på inntil 2.500 NOK dersom sykkelen må hentes på annet sted enn Vossabikes stativ.

 

 1. Erstatningsansvar mv.
  • Dersom du mister, blir frastjålet, eller ødelegger sykkelen fordi du ikke har overholdt en av reglene ovenfor, kan Vossabike holde deg erstatningsansvarlig, begrenset oppad til sykkelens innkjøpspris.
  • Vossabike er ikke ansvarlig for person- og tingskader som oppstår grunnet en defekt eller skadet sykkel som du tar i bruk, dersom du burde ha oppdaget forholdet ved leieperiodens start. Tilsvarende gjelder dersom du fortsetter å bruke sykkelen etter at det har oppstått en defekt eller skade underveis i leieperioden.

 

 1. Personvern
  • Du er kjent med at alle sykler er utstyrt med GPS-sporing, og godtar at slik sporing er et vilkår for å bruke Vossabike.
  • Vossabike samler inn, oppbevarer og behandler diverse personopplysninger om deg. Vossabike er behandlingsansvarlig for disse opplysningene. Detaljene vedrørende gjeldende opplysninger finnes i Vossabikes personvernerklæring.
  • Du har rett til å klage over Vossabikes behandling av dine opplysninger til Datatilsynet.
  • Ved bruk av tjenester fra andre underleverandører i forbindelse med tjenestene Vossabike leverer, kan disse firmaene få adgang til og behandle personopplysninger, men kun i den utstrekning det er nødvendig for utførelsen av tjenesten. Identiteten til de aktuelle underleverandører og tredjeparter finnes i vår personvernerklæring.
  • Videreformidling av Personopplysninger ut over det som er nødvendig for å yte tjenesten eller det du eksplisitt har samtykket til vil bare skje i den grad personopplysningsloven hjemler det.
  • Du har muligheten til å få innsyn i, korrigere, og slette, de personopplysninger som Vossabikel har om deg i henhold til kravene i personopplysningsloven. Du har også muligheten til å få utlevert personopplysningene til deg selv eller til en dataansvarlig etter ditt valg.

 

 1. Force Majeure
  • Vossabike kan ikke holdes ansvarlig dersom følgende omstendigheter forhindrer sykkeltjenesten fra å leveres tilstrekkelig: Arbeidskonflikter, dataangrep, uplanlagt nedetid på datasystemer, ødeleggelse av infrastruktur, tyveri, ekstremvær, brann, krig, naturkatastrofer, terror og epidemier.