[:en]Help[:no]Hjelp[:]

[:en] Frequently Asked Questions [:no] Ofte stilte spørsmål [:]

[:en] 1. How do I rent a bike? [:no] 1. Hvordan leier jeg en sykkel? [:]

[:en]
Taking a public bike is an easy and quick procedure.

 1. Download the app
 2. Follow the instructions and register
 3. Top up your account for minimum kr 49 
 4. Unlock the bike, by scanning the QR code  
 5. After each season you have to renew your subscription

[:no]
For å leie må du ha en smart telefon app;

 1. Last ned appen
 2. Følg instruksjonene og registrer deg
 3. Fyll på kontoen med minimum 49 kroner ved å bruke kort
 4. Lås opp sykkelen ved å skanne QR-koden
 5. Etter hver sesong må du oppdatere ditt medlemsskap

[:]

[:en] 2. How can I return a public bike? [:no] 2. Hvordan returnerer jeg en bysykkel? [:]

[:en]
You are in charge of the bike until it is returned and locked;

 1. Find a drive area – are you unsure about these in the app
 2. Park the bike inside the boundary of the virtual drive
 3. Close the lock so that the bike is locked
 4. Finish the loan in the app by swiping the clock symbol
 5. Wait for receipt (on return, you will receive a receipt)

If you encounter problems,  please contact customer support on the phone (74 01 90 80) eller epost (post@levbike.no). 

If customer service is closed and you must leave the bike, try to secure it or lock it and contact us the next day.

[:no]
Du har ansvaret for sykkelen inntil den er levert tilbake og låst;

 1. Finn et stasjonsområde – er du usikker synes disse i app
 2. Parker sykkelen på innsiden av grensen på den virtuelle stasjonen
 3. Lukk låsen slik at sykkelen er låst
 4. Fullfør lånet i appen ved å sveipe på klokkesymbolet
 5. Vent på kvittering (ved rett retur skal du motta kvittering)

Har du problemer med å returnere sykkelen du har brukt, vennligst kontakt kundeservice på telefon (74 01 90 80) eller epost (post@levbike.no). Om kundeservice er stengt og du må forlate sykkelen, forsøk å sikre den eller låse den og kontakt oss neste dag.

Vær klar over at du ikke plassere sykkelen i stativer, den kan også bare forlates på sidestøtten så lenge den står innenfor stasjonsområdet.
[:]

[:en] 3. How long can I use a public bike for? [:no] 3. Hvor lenge kan jeg låne en bysykkel? [:]

[:en]
Levanger’s sharing system is a sort-term bike rental offer with a limited capacity for the time being. There are no restrictions on how long you can borrow a bike – just be aware of the costs that come with!

Each loan is free for the first 15 minutes, then it costs $ 2 every quarter (after 3 consecutive hourly loans it costs $ 3 each quarter).

One tip is to park in a station area from time to time for long loan periods, making it cheaper.

[:no]
Levanger Bysykkel er et tilbud med begrenset kapasitet og hensikten er å dele syklene mest mulig. Men det er ingen begrensninger for hvor lenge du kan låne en sykkel – bare vær oppmerksom på kostnadene som følger med!

Hvert lån er gratis de første 15 minuttene, deretter koster det kr 2 hvert kvarter (etter 3 sammenhengende timers lån koster det kr 3 hver kvarter).

Et tips er å parkere i et stasjonsområde av og til ved lange låneperioder, så blir det billigere.
[:]

[:en] 4. There are no available public bikes or docking points on the bike station. What shall I do? [:no] 4. Det er ingen ledige sykler i stasjonsområdet. Hva gjør jeg? [:]

[:en]
You can park a bike inside the designated area around the station. To see the map of the stations and areas click here.
[:no]
Populære stasjonsområder kan gå tomme for sykler. Vi forsøker å omplassere syklene fortløpende, men et alternativ er å se om det finnes ledige sykler ved andre stasjoner. For å se ett kart med oversikt over stasjoner og angitte området, klikk her!
[:]

[:en] 5. What shall I check before using a public bike? [:no] 5.Hva burde jeg kontrollere før jeg bruker en bysykkel? [:]

[:en]
Levanger’s BSS operation is being monitored in real time and condition of each part – such as public bikes – is being assessed daily to be delivered for safe use.

However, before riding any bike, you should perform some simple maintenance checks, in order to ensure your safety and enjoyment. You should check: tire pressure, brakes, gears, pedals and chain. Finally you should adjust the saddle at the correct height for you.

In case you detect a problem during check or usage of the public bike, please return it as soon as possible to nearest bike station and during locking inform the system for the problem by clicking the tab Report Problem in the APP. 

Alternatively, you can contact Support Department by phone  (74 01 90 80)  or email (post@levbike.no) to report the problem and you will get instructions.

[:no]
Levanger Bysykkel kontrolleres hver dag for at syklene skal være sikre og i god stand. Vi utfører vedlikehold daglig.
Du bør likevel se over sykkelen etter feil før du leier den for din egen sikkerhet og sykkelglede. Sjekk særlig dekktrykk og bremser. Før du begynner å sykle bør du justere setehøyden.

Oppdager du en feil eller mangel på sykkelen, vennligst returner den til nærmeste stasjon så fort som mulig. Gjennom app kan du rapportere en feil og hjelpe oss med å raskt reparere den. Etter at en sykkel med feil er returnert kan du ta en annen sykkel, så ofte du vil.

Du kan også kontakte kundeservice på telefon (74 01 90 80) eller epost (post@levbike.no) for å rapportere feilen eller si ifra om andre problemer.
[:]

[:en] 6. The public bike that I am using has a problem and I am far away from every bike station. What shall I do? [:no] 6. Bysykkelen jeg bruker har fått en feil/mangel og jeg er langt unna en stasjon. Hva gjør jeg? [:]

[:en]
In case the public bike you are using presented a problem and you cannot return it to any bike station, please contact the Support Department by phone (+) or email (post@levbike.no) to report the problem and your position and you will get instructions.
[:no]
Oppstår det en feil under turen og du ikke kan returnere den til en stasjon tar du kontakt kundeservice på telefon (74 01 90 80). De vil hjelpe deg og du får nærmere instruksjoner på hva du skal gjøre. Om kundeservice er stengt og du må forlate sykkelen, forøk å sikre den eller låse den og kontakt oss neste dag.
[:]

[:en] 7. I cannot lock the public bike on the docking point. What shall I do? [:no] 7. Jeg får ikke låst bysykkelen. Hva gjør jeg? [:]

[:en]
In case you cannot lock the public bike on any docking point of the bike station, please contact the Support Department by phone or email to report the problem and your position and you will get instructions.
[:no]
Klarer du ikke å lukke låsen ta kontakt kundeservice på telefon (74 01 90 80). Om det er utenfor åpningstidene for kundeservice, forsøk å låse den på annen måte eller ta den med hjem/til kontoret og kontakt oss dagen etter. Vi refunderer leien.
[:]

[:en] 8. Is it safe to use my credit card? [:no] 8. Er det trygt å bruke mitt kredittkort? [:]

[:en]
Levanger city bikes use a system verified by VISA and MASTERCARD and payments are made through PayEx. It should be as safe to use the card with us like any other online store. You can read more about this from our supplier at www.payex.no.
[:no]
Levanger bysykler bruker ett system verifisert av VISA og MASTERCARD og betalingene skjer via PayEx. Det skal være like trygt å bruke kortet hos oss som alle andre nettbutikker. Du kan lese mer om dette hos vår leverandør på www.payex.no.
[:]

[:en] 9. My bicycle has been stolen. What shall I do? [:no] 9. Min sykkel ble stjålet. Hva gjør jeg? [:]

[:en]
Please report the problem immediately by contacting customer service by phone or email. Theft must be reported to the police and as a patron, this is your responsibility. Normally, there will also be a replacement amount. Read more about this in the Terms.
[:no]
Vennligst rapporter problemet umiddelbart ved å kontakte kundeservice på telefon eller epost. Tyveri skal politianmeldes og som lånetaker er dette ditt ansvar. Normalt vil det også påløpe et erstatnnigsbeløp. Les mer om dette i Vilkårene. 
[:]