[:en]How it works[:no]Slik virker det[:]

[:en]How VossaBike works[:no]Hvordan fungerer VossaBike[:]

16385-200

[:en] Registrer [:no] Registrer [:]

[:en]

Download the app ShareBike and register with your phone number. Select VossaBike project and one of the pricing models, fill in the card details and you are good to go! 

[:no]

Last ned appen ShareBike og registrer deg med telefonnummeret ditt. Velg VossaBike-prosjekt og en av prismodellene, fyll ut kortdetaljene, så er du god til å gå!

[:]

89647-200

[:en] Unlock [:no] Lås opp​ [:]

[:en]

Open the app and scan the QR code on the station or on the Bicycle back lock. When the lock is opened pull the bike out.

[:no]

Åpne appen og skann QR-koden på stasjonen eller på sykkelrygglåsen. Når låsen åpnes, trekk sykkelen ut.

[:]

15900-200

[:en] Ride [:no] Sykle [:]

[:en]

Ride, have a brake, temporary lock the bike, without the fear of somebody stealing it. Unlock it by scanning the QR code on the lock

[:no]

Bruk sykkelen, ta en pause,  lås midlertidig sykkelen uten å bekymre deg for at noen skal stjele den. Lås opp den ved å skanne QR-koden på låsen

[:]

lock-2

[:en] Lock [:no] Lås [:]

[:en]

To finish the ride, you can just park the bike to any of the VossaBike stations. Remember to check the app for successful return!

[:no]

For å fullføre turen kan du bare parkere sykkelen til hvilken som helst av VossaBike-stasjonene. Husk å sjekke appen for vellykket retur!

[:]

[:en] Meet The bike [:no] Slik er sykkelen [:]

[:en]

Levanger Bysykkel is using Sharebike Bicycles, which were designed for easy riding in an urban environment. Bikes are among the lightest on the market, high quality and versatile.

[:no]

Levanger Bysykkel bruker Sharebike sykler med et enkelt design, for hyppig bruk i urbane miljøer. Syklene har lav vekt, er lette å bruke og holder høy kvalitet.

[:]
[:en]
 1. Mudguard design with advert/exposure area, integrated light and reflector
 2. Large basket with, integrated front light and Solar pannel
 3. Exposure areas for advertising
 4. Low weight, stamped, dual piece aluminium frame with internal cable routing and low step in
 5. Internal hub-gear solution
 6. Drum brakes with cooling disc
 7. Battery free lights powered dynamo hub
 8. Ergonomic lever to adjust the seat height
 9. Vandal secured seat post
 10. Robust aluminium kickstand
 11. 24” wheels with comfortable and robust city tires.
 12. Reflective stripe integrated on tire
 13. Anti-vandal nuts
 14. Anticorrosion chain
 15. Aluminium chain guard
 16. One piece moulded anti vandal seat
 17. BT, GPS, GPRS lock
 18. Solid solar panel for powering the lock
[:no]
 1. Heldekkende skjermer med integrert lys og refleks
 2. Stor kurv med integrert lys og solcellepanel
 3. Eksponeringsområde for reklame
 4. Aluminiumsramme med lav vekt og lavt innsteg
 5. Interne navgir
 6. Trommelbremser med kjøledisk
 7. Batterifrie lys drevet av magneter i hjulet og én generator
 8. Ergonomisk spak for å justere setehøyden
 9. Tyveri sikker setestolpe
 10. Robust støtte i aluminium
 11. 24″ robuste og komfortable dekk
 12. Refleksstriper integrert i dekksidene
 13. Vandalsikre muttere
 14. Rustfritt sykkelkjede
 15. Aluminium kjedekasse
 16. Hærverkssikret sete støpt i en del
 17. BT, GPS, GPRS lås
 18. Solcellepanel for ladig av låsen
[:]

[:en] Meet the app [:no] Slik er appen [:]

[:en]

Easy to use, available on App store and Google Play. The app is designed to have a full overview of available bikes. It keeps track of all the purchases and bike rentals.

[:no]

Enkel å bruke, tilgjengelig i App store og Google Play. Appen er designet slik at du får full oversikt over tilgjengelige sykler. 

Appen viser alle data systemet lagrer, f eks alle betalinger og leieperioder. Data lagres i tråd med GDPR og personvernregler.

[:]
[:en]
 • Register and have access to the app
 • Map with stations, legal parking areas and availability information
 • Toping up your account
 • Full historiy and overview of transactions and rides
 • Free ride cupons
[:no]
 • Registrer deg og få tilgang til appen
 • Ved bruk viser app et kart med oversikt over sykler, stasjoner og hvor du kan parkere
 • Her kan du fylle på kontoen din
 • Full oversikt med din historie over turer og betalinger
 • Min side med saldo, adresse og eget telefonnnummer
[:]

[:en] Meet the Station [:no] Slik er stasjonen [:]

[:en]

Extreemely visiable, durable, rust resistant and easy to use simple bicycle rack with the info board.

[:no]

Godt synlige, robuste stativer som er utplassert i alle stasjonsområder. Med informasjons skilt for publikum.

[:]
[:en]
 • Simple custom design, specially adopted for Levanger City bikes
 • Ultra visible powder coating
 • Rust free steel
 • Easy to mount and replace
 • Visable info board, with laser cuted Logo
[:no]
 • Enkel design, spesielt utvidet for Levanger Bysykler
 • Pulverlakkerte/ motstandsdyktig lakk
 • Laget av rustfritt stål
 • Enkel å montere og erstatte
 • Synlig informasjonsskilt
[:]