Personvernserklæring

 

Personvernerklæringen gjelder for deg som bruker Vossabike. På denne siden kan du lese om våre prinsipper for personvern og dine rettigheter som kunde.

 

Behandlingsansvarlig når du bruker våre tjenester er: Voss Parkering, Organisasjonsnummer:985 616 337, Uttrågata 23, 5700 Voss

 

Våre prinsipper for personvern

 • Vi skal behandle personopplysninger på en lovlig, rettferdig og åpen måte.
 • Vi skal kun hente inn personopplysninger som er relevante for kundeforholdet hos oss.
 • Vi henter ikke inn mer personopplysninger enn nødvendig.
 • Personopplysninger som vi har hentet inn skal være oppdaterte og korrekte.
 • Personopplysninger som vi har hentet inn skal slettes når det ikke lenger er behov for dem.
 • Personopplysninger som vi har hentet inn skal behandles konfidensielt.
 • Vi selger aldri personopplysninger til tredjeparter.
 • Våre kunder har rett til å få innsyn i personopplysninger knyttet til sitt kundeforhold. De skal kunne få en kopi av disse, og kan velge å slette dem fra våre systemer.

 

Hva er mine rettigheter

 • Rett til innsyn og rett til dataportabilitet. Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Som kunde hos Vossabike har du opprettet en brukerprofil hos oss og kan logge deg på i Vossabike-appen og se opplysninger vi har lagret om deg. Du har også rett til å etterspørre en komplett liste over informasjonen i et maskinlesbart format, slik at du kan overføre denne til andre. En slik oversikt kan du få ved å kontakte oss på tlf +47 906 24 375.
 • Rett til korrigering og sletting. Du kan kreve at vi retter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle. Du kan også kreve å få slettet brukerprofilen din.
 • Rett til begrensning: Du har rett til å be om en begrensning av behandlingen av personopplysninger, for eksempel dersom du mener behandlingen er ikke følger gjeldende lover og regler, eller at opplysningene er feil.
 • Rett til å trekke tilbake samtykke. Det er enkelt å trekke tilbake et samtykke du har gitt til behandling av dine personopplysninger. Send e-post til hei@vossa.bike for å endre dine samtykker.
 • Rett til innsigelse. Du har rett til å protestere på vår behandling av dine opplysninger.

 

Hva brukes personopplysningene til?

 • Vi samler inn følgende personopplysninger om deg: Navn og kontaktinfo (e-post, telefonnummer og adresse), fødselsdato, kjønn (valgfri), konto- og ordrehistorikk, posisjonsdata knyttet til bruk av sykkelen, betalingsopplysninger, opplysninger om bruk av våre nettsider og app, og opplysninger om din kontakt med oss.
 • Leie av Vossabike. Når du oppretter en brukerprofil og leier sykkel hos oss, inngår vi en avtale med deg. For å kunne oppfylle avtalen må vi vite hvem du er. Vi trenger også dine kontaktopplysninger for å sende deg informasjon om og tilknyttet leieforholdet For å kunne administrere og drifte tjenesten, trenger vi også informasjon om hvor sykkelen befinner seg, som vi får gjennom GPS-sporing av sykkelen. Vi kan også bruke slik posisjonsdata  til å gjøre feilsøk på utstyr og i forbindelse med gjennomføringen av leieforholdet. For å kunne ta betalt for tjenesten trenger vi dine betalingsopplysninger.
 • Administrasjon av din brukerprofil og kundeforhold. For å kunne administrere kundeforholdet trenger vi å behandle dine personopplysninger registrert ved opprettelsen av din brukerprofil hos oss, herunder blant annet for å kunne svare på henvendelser fra deg som kunde via våre kanaler. Vi må også kunne sjekke din aktivitet i Vossabike-appen for å kunne svare på henvendelser om disse tjenestene, for eksempel ved feilsøking.
 • Forbedring og feilsøking. Vi jobber hele tiden med å forbedre våre digitale løsninger. Dette innebærer blant annet feilsøking og feilretting. Dersom du tar kontakt med oss for å melde inn en feil eller komme med forbedringsønsker, kan vi hente inn dine kontaktopplysninger, samt informasjon om din bruk av vår app.
 • Dine tilbakemeldinger og innspill om tjenestene våre er viktige for oss. Derfor gjennomfører vi markedsundersøkelser, lager kundeundersøkelser og tar kontakt med kunder direkte for høre hva de synes om tjenestene våre. For å gjennomføre undersøkelser av høy kvalitet, bruker vi personopplysninger for å velge ut hvem vi skal kontakte. For å kunne gi deg forbedrede og nye tjenester har vi rett til å gjennomføre slike undersøkelser.
 • Utvikling av nye og eksisterende tjenester. Vi behandler i tillegg personopplysninger for å identifisere etterspørsel etter nye produkter og tjenester og for å forbedre allerede eksisterende produkter og tjenester.
 • Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse når du bruker vossa.bike og appen vår. Du kan selv bestemme om du vil tillate bruk av informasjonskapsler.
 • Deling av personopplysninger. Vi kan dele visse personopplysninger med våre samarbeidspartnere og leverandører. Med våre samarbeidspartnere er det aktuelt å dele opplysninger som er relevante for forbedring av eller utviklingen av nye produkter og tjenester. Med leverandører kan vi dele opplysninger de trenger for å utføre et oppdrag de har fått av oss. Dette kan være konsulentselskaper, reklamebyråer, leverandører av analyseverktøy og lignende. Ved deling som nevnt over inngår vi alltid avtaler som begrenser leverandørens adgang til bruk av opplysningene, blant annet at opplysningene ikke kan deles videre. Vi kan også dele data med relevante forskningsprosjekter vi deltar i. Personopplysninger vil kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring, for eksempel når det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester. Vi vil ikke dele eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet her. Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter.
 • Hvor lenge lagres personopplysningene? Vi lagrer ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. For eksempel beholdes profildata så lenge du er aktiv kunde hos oss og slettes etter 3 år uten aktivitet. Ordrehistorikk slettes 3 år etter siste kjøp (leie), men bokføringsopplysninger beholdes i 5 år etter bokføringslovens frister. Opplysninger om posisjonshistorikk anonymiseres, normalt etter tre måneder, når det ikke lenger er behov for full historikk.

 

Hjelp og kontakt

 • Lurer du på hvilke personopplysninger vi har hentet inn om deg som kunde, eller ønsker du at vi sletter noe om deg? Logg inn på «Min Brukerprofil» i appen for å administrere dine samtykker.
 • Ved henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss på e-post: hei@vossa.bike.
 • Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Les mer hos Datatilsyneteller send e-post til postkasse@datatilsynet.no.
 • Er det noe på denne siden som er uklart eller ikke stemmer? Da setter vi pris på din tilbakemelding.