Årsabonnement
Best for innbyggere
kr 500,- /år *

  • Opplåsning: 0 kr
  • Første timen er inkludert, deretter 30 kr / time**
  • Makspris døgn: kr 150,-

Tråkk & Betal
Best for turister og andre besøkende
kr 70,- /time

  • Opplåsning: kr 0,-
  • kr 70,- / time**
  • Makspris døgn: kr 300,-

* Beløpet vert trekt ved første opplåsing av sykkel og abonnementet vil vare eit år frå dette tidspunktet.
** Du vert trekt for heile beløpet for kvar påbyrja time.