[:en]Bike stations[:no]Sykkelstasjonar[:]

[:en]Bike stations[:no]Sykkelstasjonar[:]


[:en]In Voss you’ll find two chargestations filled with fully charged e-bikes, and also one GeoFence station with parked bikes available for you![:no]På Voss finn du to ladestasjonar stappa med fullada elsyklar, i tillegg til ein GeoFence stasjon med parkerte syklar tilgjengelig for deg![:]


[:en]Voss station[:no]Voss stasjon[:]

[:en]Capacity: No limit; 10 charge slots for electric bikes, can also be parked within GeoFence area[:no]Kapasitet: Inga grense; 10 ladeplassar for elsyklar, kan også parkerast innanfor GeoFence område[:]

[:en]With the train station, bus terminal and the mountain gondola right nearby it’s a short walk for travellers to find a village bike.[:no]Med togstasjonen, bussterminalen og gondolbanen rett i nærleiken er det kort veg for reisande å finna seg ein bygdesykkel.[:]

[:en]The bike station is located on the lower level outside the station building next to the short term parking.[:no]Sykkelstasjonen står plassert på nedsida av stasjonsbygget rett ved korttidsparkeringa.[:]


Hestavangen [:en]North[:no]Nord[:]

[:en]Capacity: No limit; 10 charge slots for electric bikes, can also be parked within GeoFence area[:no]Kapasitet: Inga grense; 10 ladeplassar for elsyklar, kan også parkerast innanfor GeoFence område[:]

[:en]With the village bikes placed in the middle of Voss center the bike ride has a great starting point. Just pick a direction and get going.[:no]Med bygdesyklane plassert midt på Vangen har sykkelturen eit godt utgangspunkt. Det er berre å velje ein retning og sykle av gårde.[:]

[:en]The bike station is located at the end of the «horseshoe» in Hestavangen, right next to Lars Tvilde’s monument.[:no]Sykkelstasjonen står plassert i enden av «hesteskoen» i Hestavangen, rett ved skodespelaren Lars Tvildes monument.[:]


AMFI Voss

AMFI Voss GeoFence

[:en]Capacity: No limit, but mind the space within the GeoFence area.[:no]Kapasitet: Inga grense, men ta hensyn til plassen innanfor GeoFence området.[:]

[:en]Bike to and from the shopping centre in downtown Voss. With our front basket it is easy to carry your newly shopped items![:no]Reis til og frå kjøpesenteret på Voss med våre syklar. Med frontkorga på sykkelen er det enkelt å frakte med seg dei nye handlevarene dine![:]

[:en]The bike station is located by the north-western corner of the AMFI Voss building. The area is visible within the ShareBike app. Look for a bike and scan the QR code on it, and it will unlock for you.[:no]Sykkelstasjonen finst ved det nord-vestre hjørna av AMFI Voss bygget. Området synst i ShareBike appen. Sjå etter ein sykkel og scan QR koden på den, så låser den seg opp.[:]