Hjem

[:en]Explore Voss with electric village bikes![:no] Prøv ein elbygdesykkel![:]

[:en] The test season is now closed. We will tune the system and look forward to have the bikes ready for you next spring!:) [:no] Testsesongen er no over. Me skal læra av erfaringene fram til no og jobba for å gjere syklane klare til våren!:) [:]
[:en]Vossabike is EXTREMEly easy to use[:no]Vossabike er EKSTREMT enkel å ta i bruk[:]

Download icon 2

[:en]Download[:no]Last ned[:]

[:en]
Download the Sharebike app, fill in your user details, select Vossabike and choose preferred pricing. You are good to go (or bike)!
[:no]
Last ned ShareBike-appen, fyll inn brukerinfo, velg Vossabike og bestem om du vil vere abonnent eller ei. Du er klar for å sykle!
[:]

89647-200

[:en]Unlock[:no]Lås opp[:]

[:en]
Scan the QR code on the bike, with the app.
[:no]
Skann QR-koden med appen
[:]

15900-200

[:en]Ride[:no]Sykle[:]​

[:en]
Open the app and scan the QR code on the station or on the Bicycle back lock. When the lock is opened pull the bike out.
[:no]
Åpne appen og skann QR-koden på stasjonen eller på sykkelrygglåsen. Når låsen vert opna, trekk ut sykkelen.
[:]

lock-2

[:en]Lock[:no]Lås[:]

[:en]
To finish the ride, you park the bike in any of the VossaBike stations. Remember to check the app for successful return!
[:no]
For å fullføra turen kan du berre parkera sykkelen i VossaBike-stasjonen du hentet den utfrå. Hugs å kontroller appen for vellykka retur!
[:]