[:en]Home[:no]Heim[:]

[:en]Try an electric village bike in Voss[:no]Prøv ein elektrisk bygdesykkel på Voss[:]

[:en]Explore Voss with us. Get ShareBike on your phone and join in.[:no]Utforsk Voss med oss. Få ShareBike til telefonen din og bli med.[:]

[:en]Get started with a bike[:no]Kom i gang med ein sykkel[:]

[:en]Get ShareBike on your phone[:no]Få ShareBike til telefonen din[:]
[:en]Download the app, fill inn your user details, select VossaBike and choose your preferred rental plan.[:no]Last ned appen, fyll inn brukarinfo, vel VossaBike og vel leigeavtalen som passar best for deg.[:]
[:en]Unlock your desired bike[:no]Lås opp sykkelen du vil ha[:]
[:en]Scan the QR code on the station to unlock the bike. Write in the 6 digit number if the camera doesn’t register the code.[:no]Skann QR koden på stasjonen for å låse opp sykkelen. Skriv inn det 6 sifra talet om kameraet ikkje registrerer koden.[:]
[:en]Enjoy your ride[:no]Nyt turen[:]
[:en]Ride your bike where you want. Don’t worry, the battery lasts a good while so you can go far and steep.[:no]Ta sykkelen med dit du vil. Ikkje ver redd, batteriet varar ei god stund så du kan dra langt og bratt.[:]
[:en]Return the bike to a station[:no]Returner sykkelen til ein stasjon[:]
[:en]When you’re done, ride back to one of our stations with available parkings and put the bike into a station. Your ride will automatically end.[:no]Når du er ferdig, dra tilbake til ein av stasjonane våre som har ledig plass og set elsykkelen inn i ein stasjon. Turen din avsluttast automatisk.[:]